300 chuyên gia dự diễn đàn công nghệ và năng lượng


Toàn cảnh diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam.

Toàn cảnh diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam.

Ngày 17/9, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020.

Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua ngành năng lượng Việt Nam đã đạt được những thành tựu đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu năng lượng cơ bản cũng như chiến lược phát triển của đất nước. Tốc độ phát triển công nghiệp khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, khai thác than, thủy điện, điện mặt trời và điện gió đều tăng mạnh và cho thấy tiềm năng tạo ra sức hút đối với vốn đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế.

Toàn cảnh diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam.

Để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực năng lượng, Nghị quyết 55 đã được ban hành, đề ra những mục tiêu quan trọng trong an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường. Nghị quyết hướng đến mục tiêu để người dân được sử dụng năng lượng với dịch vụ và giá cả hợp lý.

Đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) nhận định, Nghị quyết 55 được đánh giá là đúng thời điểm, bởi 2020 là năm cuối cùng trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm và xây dựng chiến lược phát triển đất nước trong 10 năm tới.

Theo đơn vị này, thời gian tới, theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, để năng lượng tái tạo phát triển mạnh mẽ, bền vững cần tập trung vào chính sách, hạ tầng truyền tải và điều độ vận hành hệ thống điện.

Về chính sách các dự án năng lượng tái tạo sẽ chuyển sang cơ chế đấu thầu, nhà đầu tư phát triển được lựa chọn sẽ là bên đưa ra giá bán điện thấp nhất. Thực hiện cơ chế này tuy sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng sẽ công bằng, minh bạch hơn cho các nhà đầu tư, đảm bảo sự hài hòa, cân đối giữa phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo và lưới truyền tải.

Tại diễn đàn chuyên gia cũng đánh giá thời gian tới ưu tiên của ngành năng lượng là đảm bảo nhu cầu năng lượng cơ bản của quốc gia gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020 có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PVPower).

(Nguồn: PV Gas)

Leave a Reply

Your email address will not be published.