Bộ camera năng lượng mặt trời và đèn đường GV-CAM06

19.000