Chi phí lắp đặt điện mặt trời hòa lưới 60KW trọn gói

780.000 

Báo giá lắp đặt: 780 – 900 triệu₫