Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời 100KW

1.000.000