Đèn cắm cỏ mini dùng năng lượng mặt trời GV-PL30

69