Đèn chỉ dẫn giao thông âm sàn năng lượng mặt trời GV-BL34

550