Đèn chiếu sáng đường dùng điện mặt trời GV-SL0820 (50W)

5.750