Đèn chiếu sáng đường năng lượng mặt trời GV-SL59

1.450