Đèn đường cao cấp năng lượng mặt trời GV-SL0856 180W

3.650