Đèn đường năng lượng mặt trời GV-SL-D9 (60W)

1.190