Đèn gắn trụ năng lượng mặt trời chiếu sáng sân vườn GV-GDL61

1.790