Đèn LED chiếu sáng đường dùng điện mặt trời GV-SL0826 (90W)

1.350