Đèn pha cảm biến ánh sáng năng lượng mặt trời GV-FL-SF

990