Đèn quang hợp chiếu cây loại treo GV-ZW0113-2 (150W)

1.490