Đèn rọi tiểu cảnh năng lượng mặt trời GV-PL24C (7 màu)

290