Đèn trụ cao năng lượng mặt trời GV-GDL0740A2-01

2.450