Đèn trụ cổng sử dụng năng lượng mặt trời GV-GL10

1.050