Đèn trụ kiêm bắt muỗi năng lượng mặt trời GV-GDL0793A06-01

2.450