Đèn trụ sân vườn năng lượng mặt trời GV-GDL-009B

839.559