Điện năng lượng mặt trời hòa lưới cho hộ gia đình 4KW

60.000