Dụng cụ đuổi côn trùng năng lượng mặt trời GV-PR42

185