Tấm pin thu năng lượng mặt trời Mono MSP 260W

3.120